Share
  Search

 

 ביטוח רכב בישראל מתאפיין בתחרות רבה בין חברות ה-ביטוח השונות. בישראל פועלות 13 חברות ביטוח בתחום . אנו בשגיא עובדים מול כמה החברות המובילות בתחום, כגון: הראל, הפניקס, אליהו,חקלאי ועוד  על מנת להתאים לך, הלקוח, את פוליסת ביטוח החובה ופוליסת ביטוח המקיף הטובה, הזולה והמשתלמת ביותר.

ביטוח רכב מתחלק לשלושה תחומים:

ביטוח חובה-

מסדיר את הנושא של נזקי גוף לנפגעי תאונות דרכים.
ביטוח חובה הוא חוק מנדטורי שנקרא – פקודת ביטוח רכב מנועי.
לפי החוק כל משתמש ברכב מנועי חייב להיות מצויד בביטוח שמכסה נזקי גוף.

ביטוח צד ג'-

מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.

ביטוח מקיף-

כיסוי עבור נזק לרכבו של המבוטח (כולל כיסוי צד ג') כתוצאה מהתנגשות, התהפכות, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות  וכל נזק שארע תוך כדי גניבה ובעת ניסיון לגניבה  ומעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מטעמו.

פוליסות ביטוח רכב-

מבוססות על נוסח פוליסת ביטוח רכב תקנית שמופיעה בתקנות המפקח על הביטוח. חברת הביטוח רשאית לשנות את נוסח הפוליסה התקנית אך ורק לטובת המבוטח.
עם זאת, יש לשים לב ולהשוות נושאים כגון: גובה ההשתתפות העצמית אותה יש לשלם במקרה של תביעה, האם בפוליסה קיים שירות של רכב חלופי, שירות גרירת רכב וביטוח שמשות.


ענף ביטוח רכב הינו תחום דינאמי ועתיר שינויים. פועלות בו חברות ביטוח רבות ולכל אחת מדיניות חיתום (קבלת ביטוחים) שונה בענף ביטוח החובה וענף ביטוח המקיף. כך יוצא שמחיר ביטוח רכב לנהג מסוים ולרכב בחברה אחת עשוי להיות שונה מחברת ביטוח אחרת.       
תעריף ביטוח החובה וביטוח מקיף לרכב מורכב מפרמטרים רבים ומגוונים כגון גיל הנהגים, ניסיון תביעות, אזור המגורים הגיאוגרפי ועוד משתנים רבים אחרים הקובעים את רמת הסיכון שהחברה לוקחת על עצמה כשהיא מקבלת את הלקוח לביטוח. בעת עשיית ביטוח החובה וביטוח המקיף יש לזכור שמעבר למחיר שמהווה כמובן שיקול מרכזי, יש לבדוק את רמת הכיסויים שמספקת פוליסת ביטוח הרכב. גם בתחום זה ישנם הבדלים בין חברות הביטוח הרבות.
על מנת לבצע בדיקת מחיר אמיתית לביטוח רכב, יש לקחת את כל הכיסויים הניתנים ע"י חברה א' לעומת חברה: ב' או ג' או ד'. יש לשים לב שבכל פוליסות ביטוח הרכב אנחנו מוצאים שתי השתתפויות עצמיות:  השתתפות עצמית רגילה והשתתפות עצמית נוספת בירידת ערך. יש פוליסות ביטוח רכב המעניקות כינון אוטומטי ויש פוליסות שצריך לרכוש זאת בכסף. יש פוליסות ביטוח רכב שאין בהם השתתפות עצמית בירידת ערך ויש פוליסות ביטוח רכב שההשתתפות העצמית בירידת ערך היא 5%. כמו כן, ישנם גורמים בענף ביטוח הרכב שעל מנת ליצור מצג של הצעה זולה מגדילים את היקף השתתפות העצמית.
 
 
 

לקבלת הצעה
 

New Arrival Jordan 11 Legend Blue,Cheap Jordans On Sale Official UGG? Europe Storeugg Cheap Michael Kors Outlet Handbags uk Moncler Jassen Dames,moncler Jassen Cheap Jordan Shoes For Sale, Real Air Cheap Jordans Online Cheap nike air max uk michael kors handbags sale outlet Piumini Moncler,Moncler Sito Ufficiale Italia Outlet air max 90,cheap nike air max Cheap Michael Kors Wallet Outlet online Piumini Moncler,Moncler Sito Uufficiale