Share
  Search

אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו, כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה (קיימת הרחבה לרכישה של אובדן כושר החל מ 25% ומעלה) ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע. מצב זה של אובדן כושר עבודה צריך להימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה, על מנת לקבל את תגמולי הביטוח. במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

יישנן עבודות בעלות סיכון פיזי רב. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח שקט נפשי ומאפשר להתמודד עם כל מצב ביתר קלות. 

עד מתי יקבל המבוטח תגמול חודשי מחברת הביטוח?

המבוטח יקבל תגמול חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, עד לקרות אחד האירועים הבאים:

 - החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (עפ"י הגדרת מקרה הביטוח).
 - מות המבוטח.
 - תום תקופת הביטוח.
 - תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 65 שנה (בד"כ). 

יש לציין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה בהמשך לחוק גיל פרישה (התשס"ד) 2004, עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה בפוליסות חדשות לגבר 67 ולאישה 64.


 

New Arrival Jordan 11 Legend Blue,Cheap Jordans On Sale Official UGG? Europe Storeugg Cheap Michael Kors Outlet Handbags uk Moncler Jassen Dames,moncler Jassen Cheap Jordan Shoes For Sale, Real Air Cheap Jordans Online Cheap nike air max uk michael kors handbags sale outlet Piumini Moncler,Moncler Sito Ufficiale Italia Outlet air max 90,cheap nike air max Cheap Michael Kors Wallet Outlet online Piumini Moncler,Moncler Sito Uufficiale